Hotel Centric - Norrköpings äldsta rumshotell.

Den byggnad som Hotell Centric är inrymd i stod färdig 1932 och är nu således inne på det åttonde årtiondet. Byggstarten ägde rum 1929 och fastigheten tillkom på uppdrag av Anna Östergren, Frida och Otto Moberg.

En som minns hur fastigheten byggdes är Hugo Andersson, 93 år och som var gårdskarl i hela 45 år från 1935 och fram till 1980.

- Det var många turer i byggnadsnämnden, berättar Hugo Andersson, då den stil som byggherren, i första hand Otto Moberg, förespråkade skapade oro. Den s.k. "amerikastilen" innebar att inga väggar är bärande.

Från de första åren har också Hugo Andersson en del att berätta: Hotellets gäster på den tiden var för det mesta "provryttare" (resande), som hämtades med häst och vagn vid järnvägs- stationen.

Centric's första ägare var en f.d. husmor, fröken Karlsson, som drev hotellet - som då hade 36 rum - i ett 30-tal år. Totalt har hotellet från öppnandet 1932 haft fem ägare. Hotellet är Norrköpings äldsta rumshotell, men har de senaste åren genomgått en omfattande renovering.

 

Hotel Centric - Norrköpings äldsta rumshotell

  Hotel Centric - historik

Kontakta oss: G:a Rådstugugatan 18-20 602 24 Norrköping, Tfn: 011 - 12 90 30, Fax: 011 - 18 07 28, E-post: info@centrichotel.se